รับเรื่องร้องเรียน
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา
43 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเขม้า   ตำบลคลองเขม้า  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7565-1081
Email : issamail2018@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :