ติดต่อเรา
โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา
43 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองเขม้า   ตำบลคลองเขม้า  อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
เบอร์โทรศัพท์ 0-7565-1081 เบอร์โทรสาร 0-7565-1081
Email : ismamailraiya@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :