วิธีการทำการสอนเรียนของครูบนweb based learning
วิธีการทำการสอนเรียนของครูบนweb based learning
การเตรียมข้อมูลก่อนการพัฒนาบทเรียนด้วย Moodle
1. ครูผู้สอน (Teacher/Instructor) ทำหน้าที่จัดการหลักสูตรรายวิชาที่สอน โดยผู้สอนต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้
* แอคเคาต์สำหรับการล็อกอินเข้าระบบ
* เลือกรายวิชาที่ทำการสอน
* กำหนดจำนวนครั้งที่ต้องการสอน (เป็นครั้ง หรือเป็นรายสัปดาห์)
* สร้างใบเนื้อหาการสอน + รูปภาพประกอบ
* สร้างใบงาน และการบ้าน
* สร้างแบบทดสอบต่าง ๆ
* กำหนดรูปแบบการเรียน (เรียนเดี่ยว/เรียนกลุ่ม)
* ติดตามประเมินผลผู้เรียน
2. ผู้เรียน ( Student / Guest )
* สมัครสมาชิก
* ล็อคอินเข้าระบบเพื่อเรียนหลักสูตรต่าง ๆ
* ทำแบบทดสอบ
* ทำใบงาน/การบ้าน
* ส่งการบ้านผ่านระบบออนไลน์
* ใช้งานกิจกรรมอื่น ๆ ที่ผู้สอนกำหนดให้ใช้งาน เช่นกระดานข่าว ระบบสนทนาออนไลน์
 
วิธีการเข้าใช้งานของครูและการดำเนินการ
1. เปิดอินเตอเน็ต โดยคลิกเมาส์ที่ เว็บบราวเซอร์ตัวหนึ่งตัวใด
2. ในช่อง
Address ซ้ายมือให้พิมพ์ https://hidayaschool2020.moodlecloud.com/login  

1.ในช่องชื่อผู้ใช้
ให้พิมพ์ คำว่า admin 
2. ในช่องรหัสผ่านให้พิมพ์ hidaya43  
3. เมื่อเข้าสู่ระบบจะมีหน้าตาแบบนี้ครับ
จากนั้นให้คลิกปุ่มซ้ายมือที่ลูกศร แล้วเปลี่ยนภาษาให้เป็น Th 
4. แล้วคลิกที่ การจัดการระบบ คลิกที่รายวิชาทั้งหมด คลิกที่เพิ่มเติม/แก้ไขรายวิชา
5. จากนั้นคลิกที่การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บสำหรับครู
คลิกที่ หน้าหลัก
 6. จากนั้นจะมีรายวิชาที่มีอยู่ให้คลิกที่ เริ่มต้นการใช้งาน moodle for teacher 
  7. จากนั้นให้ครูกำหนดโครงสร้างแบบหัวข้อ เพื่อให้ผู้เรียนเข้ามาศึกษาเนื้อหา ทำแบบทดสอบหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในรายวิชานี้ได้ตลอดเวลา จนกว่าจะมีการยกเลิกรายวิชา โดยการคลิกเมนูขวามือในรายการเริ่มต้นการแก้ไขหน้านี้
จากนั้นให้ครูคลิกที่เพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูล
8.ในที่นี้ขอให้คลิกที่บทเรียนสำเร็จรูป
คลิกดูวิธีการทำโดยละเอียดที่ http://www.thaischool.in.th/_files_school/81080005/data/81080005_1_20200321-123416.pdf
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 889.73 KB