ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การออกแบบการเรียนรู้
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 8667
ซีพีอาการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 8788
แบบฟอร์ม
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 8483
เครื่องมือการยกระดับผลสัมฤทธิ์
แบบฟอร์มเครื่องมือการยกระดับผลสัมฤท Word Document ขนาดไฟล์ 36.13 KB 8502