ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
การออกแบบการเรียนรู้
บันทึกหลังสอน Word Document ขนาดไฟล์ 35.5 KB 68829
ซีพีอาการช่วยเหลือผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ Word Document ขนาดไฟล์ 1.74 MB 70840
แบบฟอร์ม
รายงานการใช้หลักสูตร Word Document ขนาดไฟล์ 26.49 KB 68806
เครื่องมือการยกระดับผลสัมฤทธิ์
แบบฟอร์มเครื่องมือการยกระดับผลสัมฤท Word Document ขนาดไฟล์ 36.13 KB 68825