ภาพกิจกรรม
เปิดสอนการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยผู้ป่วยฟื้นคืนชีพ

นักเรียนฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตฟื้นคีนชีพ (CPR) โดยอาจารย์ผู้มีความเชี่ยวชาญและนักเรียนได้รับการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในชีวิตประ
จำวันได้

นักเรียนชายฝึกปฏิบัติ
นักเรียนหญิงฝึกทักษะการฟื้นคืนชีพ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2562,17:01   อ่าน 521 ครั้ง