ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนใหม่และการการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทย

ฉบับที่ 1

เรื่อง วิธีการการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปีการศึกษา 2564

เนื่องจากในสถานการณ์ตอนนี้ เราจำเป็นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิด- 19 และให้สามารถทำกิจกรรมตามที่อนุญาตตามประกาศของรัฐ ตามคำสั่งแต่ให้คงไว้ซึ่งการป้องกันไวรัสโควิท 19  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทราบถึงวิธีการในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการเข้าเรียน การติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. นักเรียนและผู้ปกครองสามารถติดต่อสอบถามผ่านครูประจำชั้น
2. กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว แต่เอกสารยังไม่เรียบร้อยให้มาติดต่อในโรงเรียนได้ แต่ต้องผ่านการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร และทำตามขั้นตอนการป้องกันโรคและต้องโทรศัพท์ติดต่อแจ้งล่วงหน้า 3 วันทำการ
3. โรงเรียนจะทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้น มัธยม เริ่มในวันที่ 19 พ.ค. 2564

4.โรงเรียนจะเปิดเรียนในวันที่ 1 มิถุนายน 2564

 ****ในการนี้ขอแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการที่นักเรียน และผู้ปกครอง ครูดำเนินการเพื่อความพร้อมและสะดวกในการเรียนการสอน

ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2564

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,10:11   อ่าน 3961 ครั้ง