ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องการรับนักเรียนใหม่และการการจัดการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทย

ฉบับที่ 3

เรื่อง วิธีการการจัดการเรียนการสอนนักเรียนปีการศึกษา 2563

เนื่องจากในสถานการณ์ตอนนี้ จังหวัดกระบี่ได้คลี่คลาย สภาวะ Lock down เพื่อต่อสู้กับไวรัสโควิท 19 เป็นบางส่วนแล้ว และให้สามารถทำกิจกรรมตามที่อนุญาตตามประกาศของรัฐ ตามคำสั่งแต่ให้คงไว้ซึ่งการป้องกันไวรัสโควิท 19  ดังนั้นจึงขอแจ้งให้แก่ผู้ปกครอง นักเรียน ได้ทราบถึงวิธีการในการจัดการเรียนการสอน และวิธีการเข้าเรียน การติดต่อสื่อสารกับทางโรงเรียน ดังต่อไปนี้
1. กรณีนักเรียนเข้าเรียนใหม่ที่ยังส่งเอกสารให้กับทางโรงเรียนยังไม่ครบถ้วนให้ผู้ปกครองและนักเรียนติดต่อได้ที่โรงเรียน โดยต้องผ่านการคัดกรองจากเจ้าหน้าที่โรงเรียน การวัดอุณภูมิ การบันทึก การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะ การล้างมือด้วยแอลกอฮอร์
2. กรณีนักเรียนที่จบการศึกษาแล้ว แต่เอกสารยังไม่เรียบร้อยให้มาติดต่อในโรงเรียนได้ แต่ต้องผ่านการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง 2 เมตร และทำตามขั้นตอนการป้องกันโรค
3. โรงเรียนจะทดลองระบบการเรียนการสอนออนไลน์ในระดับชั้น ม.4,5,6 มัธยมปลาย ในวันที่ 25 พ.ค. 2563

 ****ในการนี้ขอแจ้งเพิ่มเติมให้ทราบว่าจำเป็นอย่างยิ่งในการที่นักเรียน และผู้ปกครอง ครูดำเนินการเพื่อความพร้อมและสะดวกในการเรียนการสอน

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

โพสเมื่อ : 05 พ.ค. 2563,10:11   อ่าน 3612 ครั้ง