ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 

 

ประกาศโรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยาฉบับที่ 4/2563

เรื่องการจัดการเรียนการสอนออนไลน์และการจัดเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียน

……………………………….

          ด้วยในสถานการณ์วิกฤตโรคระบาด  Covid -19 จึงต้องมีการเลื่อนการเปิดเทอม จากวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ทำให้ส่งผลกระทบถึงการเรียนของนักเรียน และการจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งซึ่งปฐมบทแรกของอัลกรุอ่านที่พระผู้เป็นเจ้าประธานลงมาให้แก่นบีมูฮัมหมัด (ซล.) คือคำว่า จงอ่าน ซึ่งเกี่ยวข้องให้เกิดการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในโลกนี้
                โรงเรียนฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการเรียนรู้ เพราะการเรียนรู้นำไปสู่การศึกษา “โรงเรียนอาจหยุดได้ แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้” ประกอบด้วยทางกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้มีการทดลองสอนออนไลน์ โดยทางโรงเรียนได้สำรวจความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ไปแล้ว ปรากฎว่าผู้ปกครองและนักเรียนบางส่วนยังขาดความพร้อมในการเรียนทางไกลในอีกหลายๆ ด้านนั้น
ทางโรงเรียนขอแจ้งให้ทราบว่านักเรียนและผู้ปกครองไม่ต้องเป็นกังวล เนื่องจากทางโรงเรียนจึงกำหนดรูปแบบการเรียนปรับพื้นฐาน และสอนเสริมความรู้ก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้
1. ทดสอบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2563 และหยุดการสอนเนื่องจากตรงกับวันตรุษอี้ดิลฟิตรี และให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมทางศาสนาและเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนใหม่
2. ทดสอบสอนออนไลน์ปรับพื้นฐาน และสอนเสริมความรู้ก่อนเปิดเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2563 หยุดเรียนวันเสาร์อาทิตย์
3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5,6 สามารถเรียนได้ 2 ทางคือเรียนที่ครูสอนและเรียนด้วยตนเองผ่านเว็ป

                สำหรับนักเรียนและผู้ปกครองที่พร้อม สามารถเรียนออนไลน์ได้ทั้งตามตาราง DLTV หรือที่ทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนขึ้น ส่วนผู้ปกครองและนักเรียนที่ไม่พร้อมท่านอย่าได้เป็นกังวลเลย เราจะเริ่มเรียนกันใหม่อีกครั้งในวันเปิดเทอม ทางโรงเรียนจะจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างเต็มที่ ครบตามหลักสูตรและให้เกิดคุณภาพสูงสุด แล้วพบกันนะครับ

อินชาอัลเลาะห์

โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2563,10:42   อ่าน 3977 ครั้ง