กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวดาวนภา จงจิตร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น

ครูสิทธา วะเจดีย์
ครูประจำชั้น

นายอิสม่าแอล ไร่ใหญ่
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0833942869